Partner dla Zdrowego Domu

  •  Partner zdrowego domu

     

     

     

Wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Lux International AG na rynek polski jest firma: jo!eco sp. z o.o.

Uwaga: w Internecie pojawił się wpis o fakcie, iż firma Lux Polska sp. z o.o.  jest postawiona w stan likwidacji – zaistniała sytuacja wynika ze zmiany wyłącznego dystrybutora z  Lux Polska we Wrocławiu i przeniesieniu wszelkich praw i obowiązków na  jo!eco sp. z o.o. w Chwaszczynie.

Od lipca 2014 jo!eco sp z o.o. jest wyłącznym Partnerem Lux International na terenie RP.

Mimo powyżej opisanych zmian sprzedaż, serwis i obsługa klientów jest prowadzona nieprzerwanie na terenie całego kraju.